Frissítés 2018. május 15.
a Guadalupe-i Szent Szűz December 12-i gondolatok - archív

Guadalupe-ból jőve...

Magyar Szentek Temploma

:::Találkozzunk a 12-ik Ünnepen, 2018. december 12-én:::
 


A ferencesek Guadalupéja

Budán, a Magyar szentek templomában december 12-én immár harmadik alkalommal tartják meg a Guadalupei Szűz Mária emléknapját. Az idei ünnep a ferences rend születésének nyolcszázadik évfordulójához is kapcsolódik, így külön hangsúlyt kap majd a programban a világhírű mexikói Mária-kegyhely Szent Ferenc követőihez kötődő alapítása is.

Egyfajta spirituális hangolódásként a templomba érkező „zarándokok", érdeklődők 16 órától Franco Zeffirelli Poverellóról szóló, 1972-ben készült, lírai hangvételű, Napfivér, Holdnővér című filmjét tekinthetik meg. A megnyitót követően 18.30 órakor kerül sor a szentmisére, amelyet Palkó Julián OFM mutat be.

„Mária szeplőtelen szíve út az Istenhez" -- a ferences lelkipásztor ezt a gondolatot szánja homíliája vezérfonalának. A Szűzanya 1531. december 9-én jelent meg először a Tepeyac-dombon Juan Diego Cuauhtlatoatzinnak (náhuatl nevén: Beszélő Sasnak), aki a spanyol gvárdiánnak, Juan de Zumárraga mexikóvárosi püspöknek számolt be a történtekről. A kezdetben hitetlenkedő, „bizonyítékot" kérő Zumárraga -- miután meglátta az indián hírhozó köpenyén (tilmáján) megjelenő Mária-képet -- segítette a kegyhely kialakítását és kultusza terjesztését…

Mária egy egyszerű földművest, a tiszta lelkű Juan Diegót választotta ki üzenete továbbadására, éppen akkor, amikor úgy tűnt, hogy Mexikó evangelizálása holtpontra jutott. A csodás eseményeknek és a kegyképnek köszönhetően 1538-ra az indiánok többsége megkeresztelkedett… (Hasonló módon történtek a Fatimából kiinduló események is: a Szűzanya ott szegény gyermekeken keresztül szólt az emberiséghez; II. János Pál 1984-ben ennek nyomán ajánlotta fel a világot és különösen Oroszországot Máriának, hozzájárulva ezzel a szovjet ateista ideológia összeomlásához.) Fr. Julián többek között Mexikóváros, Csíksomlyó, Lourdes, Fatima kisugárzására, az újpogányság kihívásaira és annak az útnak a meglelésére szeretné irányítani az egybegyűltek figyelmét, amely Mária szeplőtelen szívén át vezet Krisztushoz.

A Návay Ákos által szervezett emléknap eseményeit Fabók Mariann, a Miskolci Nemzeti Színház színművésze fogja össze, aki többek között Mexikó evangéliumából (Nican Mopohua), a guadalupei jelenések XVI. század közepén lejegyzett történetéből is felolvas részleteket.

(Minden résztvevőt arra kérnek, vigyen magával a templomba egy szál rózsát.)

Pallós TamásKapcsolódó, ajánlott oldalak:
www.mundo.hu
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2007.04.08/1601.html
http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2007.12.09/1202.html

http://ofm.hu

 MEGJELENT!


Könyvborító letöltése PDF formátumban >>>


La Virgen de Guadalupe (eredeti)


A Guadalupei Szent Szűz képmása


 GUADALUPE-BÓL JŐVE…

Guadalupe szent havában - múlt év decemberében-, szíves-örömest fogadtam az „útbaigazítást”, miszerint egy budai plébániatemplomban Mexikó, s egyben Latin-Amerika Boldogasszonyát ábrázoló kegykép található. Tizenkét éve,(1994. dec. 12-én) hogy a Mexikóváros peremén elterülő Tepeyac-dombon, a Szent Szűz 1531. évi jelenésének helyszínén jártam. Ez a nap a világ leglátogatottabb (évente 20 millió zarándok!) Mária-kegyhelyének fő ünnep- és zarándoknapja. A mintegy 11 000 km-re lévő szent helyet „karnyújtásnyira” érezhettem miután a Petőfi-híd túloldalán - A Magyar Szentek Plébániáján - ráleltem a csodás képre. A „kijelölt” templom sekrestyéjében, a kép előtt állva boldogan osztottam meg a plébános úrral mexikói élményeimet. Csakhamar szóba került a Csíksomlyóba mének… c. vándor- fotókiállításom, ami 2005. Pünkösdjétől járja a Kárpát-haza különböző városainak templomait. (Ennek köszönhetően, az elmúlt két évben többször jártam templomban, mint egész életemben…) A kiállítás terve ezzel meg is volt, amit még azzal egészítettem ki, hogy áldásos és szép lenne december 12-én (2007-ben) megnyitni, s összekötni a Guadalupe-i ünneppel. Néhány nappal később „belső-felső hangok” tollba mondták a „Guadalupe-i Szent Szűz Ünnepe: december 12., 2007” teljes ünnepi programját. (Ebben szerepel többek között virrasztás, zarándoklat, kegyképszentelés, szentmise…) Miután ezt a plébános úr is elfogadta, sőt támogatásáról biztosított, számomra ez már szent-ügy, ami tíz hónap múlva születik meg…

Közben azt szorgalmaztam nála, hogy a kegykép a templombelsőben, foglalhassa el méltó helyét. Ha már a templom - ahogy kell - mindig nyitva(!) van, akkor legyen mindig nyitva a lehetőség is a kegykép megtekintésére!. Amikor az erre alkalmas nyugati falat fürkésztem, félreérthetetlen jelet mutatott a II. János Pál pápa áldásának emlékét őrző márványtábla. Tudni kell - ami számomra megerősítés -, hogy a pápa különösen szoros kapcsolatban állt a Guadalupe-i Szűz Máriával, akárcsak Mexikóval és a mexikóiakkal. Ennek legfőbb tanúsága, hogy az ő személyében látogatott el első alkalommal katolikus egyházfő a Tepeyac-dombra (1979). Itt később hatalmas bronzszobrot emeltek a Szentatya tiszteletére. A Szent Szűz iránt érzett szeretetét jól mutatja az is, hogy 1990. május 6-án a Guadalupe-i Szent Szűz kápolnájában Boldoggá(!) avatta Juan Diegot, aki Cuauhtlatoatzin néven, csicsimeka indiánként született. Neki jelent meg a Szűz Anya, először 1531. december 9-én, (Mária Szeplőtelen Fogantatása ünnepén) a Tepeyac-dombon.

II. János Pál az új évezredben  Boldog Juan Diegot - 2002. július 31-én -, Szentté(!) avatta.

Azzal, hogy Juan Diego ferences szerzetesek hatására keresztelkedett meg, figyelemreméltó kapcsolódást fedezhetünk fel a Csíksomlyót megalapító és a mai napig ott szolgáló ferences szerzetesek, s így Mexikó valamint a Kárpát-medence legjelentősebb búcsújáró helye közt. Ami a mexikóiaknak a Guadalupe-i Szent Szűz kultusza és a Tepeyac-domb, az nekünk, magyaroknak a Csíksomlyói Szűz Mária, s vele Csíksomlyó! Ha úgy tetszik a határontúli testvéreinkkel úgy tartozunk össze, mi anyaországiak, ahogy - e két nép – Mária Országának magyarjai és Mexikó Boldogasszonyának gyermeke!

De térjünk vissza a budai plébániatemplom nyugati falához. Mert itt van a Titok!!!

Noha szép falfelület kínálkozik a kegyképnek ezen az oldalon, a köztes keresztelőkápolna lehetőségéről álmodni sem mertem volna. Szívem nagyot dobbant, mikor érdeklődésemre a plébános úrtól megtudtam, hogy a kápolna használaton kívül van! (Talán nem véletlen!)

Igen, ez a kápolna lehetne a magyar nemzet felajánlása hálából, az Egek Királynőjének!

Így lett teljes egy kiállítás tervével kezdődő és egy - reményeim szerint - hagyományt teremtő ünneppel folytatódó, s végül kápolna-avatással záruló szellemi zarándokút.

Hiszen nem tudhatjuk előre, hogy: milyen hosszú út előtt állunk, mikor indulunk el, mikor és hova érkezünk meg, végül mikor s miként válik az jelentőssé életünk során.
De egyet tudnunk kell: még a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik!…

Ahogy mindenkinek, nekem is meg van a magam útja. Igaz, én „kerülő-úton”, Mexikóból tíz év után találtam haza, Csíksomlyóba (2004-ben), ahonnan „kör-utam” visszatért kiindulási pontjába Budapestre, 2007-ben. Várakozással és reménnyel tölt el, hogy talán lesznek  többen, akik - ha másként, korábban nem - a december 12-i nevezetes ünnepnapon keresztül jutnak el önmagukhoz, s a végső igazsághoz… Úgy legyen!

Áldás, békesség!
Návay Ákos
2007. Esztendő, jégbontó (február) hava

Letöltés PDF formátumban >>>
Elérhetőségek: mundo@mundo.hu
Telefon: 06-30-429-3231


 FÉNYKÉPEK
 

 


Vissza a lap tetejére >